Boordlichtbakken

Hiernaast vindt u verschillende foto's m.b.t. boordlichtbakken of -vleugels, toegepast in de beroepsvaart.